Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Het doel is een duurzame economische groei in de regio Amsterdam.

De Board brengt partijen samen om werk te maken van economische groei in de regio Amsterdam. Zij helpen deze partijen door:

  • Kansen te signaleren
  • Partners te zoeken
  • Toegang te bieden tot regionale en internationale netwerken van de Board
  • Fysieke en virtuele ontmoetingspunten te creëˆren
  • Het wijzen op de mogelijkheden van financiering en huisvesting
  • Het initiëˆren van projecten en betrokken te blijven bij de projectuitvoer
  • Deelname aan handelsmissies te faciliteren

In november 2010 is de Amsterdam Economic Board opgericht door overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven uit de Metropoolregio Amsterdam, met als doel de versterking van de economie van de regio.

Wil je actief worden in het netwerk van de Amsterdam Economic Board? Kijk dan op de website voor meer informatie: http://www.amsterdameconomicboard.com

 

http://www.amsterdameconomicboard.com/organisations/13997?&query=generation

amsterdameconomicboard-the-next-generation-amsterdam