Hogeschool van Amsterdam

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de Hogeschool van Amsterdam. Zowel studenten als medewerkers houden zich in het onderwijs en tijdens zijn of haar onderzoek bezig met de verduurzaming van de Hogeschool en omgeving. Duurzaamheid is momenteel een aandachtspunt bij de ontwikkeling van de onderzoeksprogramma’s. Daarnaast worden er duurzame oplossingen gebruikt in de bouw van de Amstelcampus die vanaf 2015 in gebruikt zal worden.