amsterdameconomicboard-the-next-generation-amsterdam

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board heeft als missie de welvaart en het welzijn in de metropoolregio Amsterdam duurzaam te versterken. Dit wordt gedaan door samen met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in te zetten op samenwerking, innovatie en economische groei.

De ambitie van de Amsterdam Economic Board is dat de metropoolregio Amsterdam in 2025 tot de top-3 van Europese innovatieve regio’s behoort. De regio kan dit bereiken door innovatieve oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen te ontwikkelen, die bijdrage aan de leefbaarheid.

Amsterdam Economic Board richt zich op vijf, onderling samenhangende, grootstedelijke uitdagingen. Dit zijn uitdagingen op het gebied van; Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Gezondheid, Mobiliteit en Talen voor de Toekomst. Deze uitdagingen zijn relevant voor alle grootstedelijke regio’s in de wereld. Als metropoolregio Amsterdam heeft de Amsterdam Economic Board alles in huis om op deze uitdagingen tot de top te behoren.

The Next Generation en de Amsterdam Economic Board staan samen voor het verbinden op regionaal niveau en nieuwe bedrijvigheid te stimuleren om bewustwording rond het thema duurzaamheid te creëren.

Ben je benieuwd geraakt wie zich bij de Amsterdam Economic Board hier sterk voor maken en welke dagelijkse activiteiten uitgevoerd worden? Voor meer informatie kan je kijken op de website www.amsterdameconomicboard.com of stuur een mail naar [email protected].