gemeente-amsterdam-the-next-generation

Gemeente Amsterdam

De verduurzaming van Amsterdam heeft een prominente plaats gekregen. Een duurzamer Amsterdam wordt gezien als uitgangspunt voor hoe de Gemeente Amsterdam de stad wil ontwikkelen, voor de kansen die zij willen creëren. Duurzaamheid wordt door de Gemeente Amsterdam gezien als motor voor de samenleving en als aanjager van de economie.

De Gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik. Concrete plannen zijn er voor energiebesparing en het versneld aardgasloos maken van de stad. De markt zal worden uitgedaagd om nog duurzamer te bouwen. Verdere stimulering van elektrisch vervoer, slimme distributie en de uitbreiding van de milieuzone naar bestelwagens moet de lucht in de stad gezonder maken.

In de agenda ‘Duurzaam Amsterdam’ komen de hoofdpijlers naar voren met als rode draad de filosofie van de circulaire economie. De Gemeente Amsterdam wil een circulaire economie realiseren met nieuwe vormen van productie, distributie en consumptie door het stimuleren van innovatie, onderzoek en circulaire bedrijvigheid en meer grondstoffen en materialen terug te winnen. Dit wil de Gemeente Amsterdam voor elkaar krijgen door een goede samenwerking met partners uit de stad (bewoners, bedrijven, maatschappelijk organisaties en kennisinstellingen) aan te gaan. Niet alleen voor het creëren van breed maatschappelijk draagvlak, maar ook om de energie en doorzettingskracht die al aanwezig zijn in de samenleving te versterken.

The Next Generation en de Gemeente Amsterdam staan beiden voor hetzelfde doel. Het doel van de samenwerking is om bewustwording te creëren aan inwoners van Amsterdam. Samen staan wij voor een mooier en schoner Amsterdam. De informatie van de Gemeente Amsterdam helpt ons om die stap voor jou als consument laagdrempeliger te maken.

Ben je benieuwd geraakt wie zich bij de Gemeente Amsterdam hier sterk voor maken en welke dagelijkse activiteiten uitgevoerd worden? Voor meer informatie kan je kijken op de website www.amsterdam.nl of gebruik het mailformulier.