Hogeschool van Amsterdam

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de Hogeschool van Amsterdam. Zowel studenten als medewerkers houden zich in het onderwijs en tijdens zijn of haar onderzoek bezig met de verduurzaming van de Hogeschool en omgeving. Duurzaamheid is momenteel een aandachtspunt bij de ontwikkeling van de onderzoeksprogramma’s.

De Hogeschool van Amsterdam is de eerste hogeschool in Nederland die in samenwerking met Jointhepipe tappunten voor kraanwater heeft geplaatst. Door het plaatsen van de tappunten op de Amstelcampus geeft de HvA verdere invulling aan het thema duurzaamheid binnen de hogeschool. Bovendien wordt met ieder tappunt bij de HvA een waterpomp in Bangladesh gerealiseerd. Jointhepipe is een non-profit organisatie die zich inzet voor een eerlijke verdeling van het drinkwater in de wereld. Met de opbrengst van de verkoop van de flesjes en de tappunten legt de organisatie waterleidingen en waterpompen aan in ontwikkelingslanden. Het ondersteunen van Jointhepipe is een initiatief van The Next Generation: een duurzaamheidsplatform binnen de HvA, dat is opgezet door studenten van de minor Sustainable Leadership & Entrepreneurship.

Meer lezen?