KnowledgeMilelogo

Knowledge Mile

De Knowledge Mile is een fieldlab in hartje Amsterdam waarin wordt samengewerkt aan oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. Van het Amstelplein tot en met het Mr. Visserplein is er ruimte voor vernieuwing en samen zorgen we ervoor dat dit gebied een creatieve leeromgeving wordt, waar slimme oplossingen worden ontwikkeld, getest en getoond. Hier verbinden we de kennis, creativiteit en technologie van morgen met vraagstukken van vandaag. De Knowledge Mile bestaat uit een community van zo’n 30.000 bewoners, 60.000 studenten van diverse (hoge)scholen, meer dan 100 bedrijven (Bedrijveninvesteringszone BIZ), hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen die samen vormgeven aan de stad van morgen.

Het doel van de Knowledge Mile is de unieke mix van gebruikers zo te verbinden en te activeren dat zij de vraagstukken gezamenlijk aanpakken. De nieuwe kennis die dit oplevert leidt tot oplossingen die de leefomgeving verbeteren, steden verduurzamen, onderwijs vernieuwen en de omzet verhogen.

Om de leefbaarheid in Amsterdam te verbeteren is gekozen voor dezelfde thema’s als die van de Amsterdam Economic Board: Circulaire economie, Digitale Connectiviteit, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de Toekomst. De Knowledge Mile heeft daar zelf het thema ‘Art & Design’ aan toegevoegd.

The Next Generation werkt samen met de Knowledge Mile om bewustzijn te creëren rond deze thema’s. Samen willen wij studenten aansporen om op een bewuste manier te leven voor een duurzamer Amsterdam.

Naast deze thema’s werkt de Knowledge Mile aan challenges, waarvoor concrete doelen worden gesteld. Zoals de ambitie de Knowledge Mile petflesvrij te maken, het vergroenen van stoepen, gevels en daken (Knowledge Mile Park: het langste en hoogste park van Amsterdam) en ontstaan nieuwe samenwerkingen voor de zakelijke congresmarkt (Knowledge Mile Venues).

Wil je meer weten over de Knowledge Mile of je aansluiten bij de community? Neem een kijkje op de website knowledgemile.amsterdam, Facebook (FB.com/knowledgemile), Twitter (@Knowledgemile) of kom naar de gratis Morning & Lunch Meetups (Meetup page op website). Je kunt ook mailen naar [email protected]. We hope to see you soon!